Kontaktné a identifikačné údaje

Autor stránky: Vojtech Križan

Adresa: Pri Celulózke 1582/46, 010 01 Žiina, Slovensko
Web:  www.dalsiprijem.eu, www.dolton.sk
Konzultácie na tel: +421905440638
E-mail 1: v.krizan@dalsiprijem.eu
E-mail 2: dc.dolton@gmail.com