Kontaktné a identifikačné údaje

Autor stránky: Vojtech Križan
Funkcia: Manager FABA CAPITAL a.s.

Adresa: Pri Celulózke 1582/46, 010 01 Žiina, Slovensko
Web:  www.dalsiprijem.eu
Konzultácie na tel: +421905440638
E-mail 1: v.krizan@dalsiprijem.eu
E-mail 2: dc.dolton@gmail.com
E-mail 3: vk.fabacapital@gmail.com

 

Autor webu: Vojtech Križan, www.doltonsro.sk, doltonza@gmail.com,

© 2023 Všetky práva vyhradené